ACA 92 post-fight bonuses

ACA 92 post-fight bonuses

Knockout Of The Night: Jorge Gonzalez
Fight Of The Night: Piotr Strus vs Ibragim Chuzhigaev

5000$ stoppage win bonuses:

Aslambek Saidov, Abdul-Aziz Abdulvakhabov, Tony Johnson, Dovletdzhan Yagshimruadov.

На верх