АСВ 67, GROZNY: POST-FIGHT BONUSES

АСВ 67, GROZNY: POST-FIGHT BONUSES

BONUS $10 000

Best knockout: Alexandr "Peresvet" Shabliy

Best submission: Rasul Albaskhanov 

Fight of the Night:  Yusuf "Borz" Raisov vs Luis "Baboon" Palomino

 

STOPPAGE WIN 5 000 $ BONUSES:

Shovhalov, Adaev, Toledo, Magomedov, Duraev, Vakhaev, Berkhamov

На верх