Rating of fighters in category

Welterweight

Fighter Progress
Albert Tumenov
champion
1
Ustarmagomed Gadzhidaudov
2
Abubakar Vagaev
1
3
Chersi Dudaev
2
4
Anatoliy Boyko
2
5
Uzair Abdurakov
new
6
Andrey Koshkin
2
7
Khuseyn Khaliev
8
9
Altynbek Mamashov
10
Edil Esengulov
На верх